Sensitive babyer bliver til sensitive børn, og hele tiden udvikler de sig. De lærer nye ting, modnes på alle planer, bliver selvstændige og det er vigtigt at vi forældre støtter op om denne udvikling. Sensitive børn har et forøget behov for at bearbejde dagen en eller flere gange om dagen og i hvertfald inden sengetid. Når de er små hjælper vi dem til at strukturere tiden inden søvnen, vi ser måske billeder fra dagen eller andet, som de kan forholde sig til. Stille og roligt forstår de mere og mere af en verbal gennemgang af dagen og gradvist bliver gennemgangen til dialog, inden den igen bliver til monolog i den indre forstand, fordi barnet magter bearbejdningen selv.

Det er en process for børnene at lære at bearbjde på deres egen måde, for når vi voksne taler deres dag igennem, så vil fokus ofte være på det hændelsesmæssige, for det, er hvad vi kan gengive på deres vegne. Det er også sådan de selv indlærer bearbejdningen selv i første omgang. Det giver nogle uundgålige problemer, for faktum er, at følelser og stemninger lagres langt bedre end handlinger og hændelser. Så for de børn, der tænker dagen igennem inden søvnen, er der ofte en periode, hvor frustrationen over at have glemt elementer i dagen fylder en del.

“MOAR hvad så hvis jeg ikke kan huske hvad jeg så lavede”

“Så tænker du bare, at du lavede et eller andet, som du har glemt, men måske kan du huske, hvordan du havde det?”

“Ja jeg glædede mig til et program i TV og jeg var bange for ikke at huske at se det”

“Ok fik du set det så?”

“Ja det gjorde jeg, men det var en genudsendelse”

“Nå øv, men så tænker du bare videre derfra – det du har glemt i mellemtiden, var nok ikke så vigtigt :)”

Vi støtter vores barn i selvstændigheden og i troen på at det er godt nok det de gør. Samtidig kan vi med fordel bruge disse små anledninger til at guide børnene til at tænke mere i følelser og stemninger, for det er dem, der fylder mest i hovedet og det er dem, der farver, hvordan de husker begivenhederne fra dagen.

For nogle børn åbner der sig en helt ny mulighed for egenbearbejdning, når de i skolen stifter bekendtskab med dagbogsskrivning. De første mange gange beskriver de måske kun en enkelt ting, men efterhånden som det bliver naturligt ser mange børn en stor værdi i dagbogen. Hvis de skriver dagbog på et tidspunkt efter skole, så bliver rigtig meget af dagen kortlagt for dem, de sidder og vender og drejer, hvilke detaljer, der skal med, stopper op og tænker over, hvorfor de mon tænke som de gjorde i en given situation osv. Det er bestemt noget, der for de skriveglade forkorter den vågne tid i sengen om aftenen, at de. f.eks skriver dagbog når de kommer fra skole.

Så til jer forældre, der har børn i skolealderen, som har behov for bearbejdning af dagen, måske er dagbogskrivning en løsning. Under alle omstændigheder, så husk på, at børnene gradvist skal overtage bearbejdningen selv. Det er vigtigt, at de bliver selvstændige også på dette punkt, både fordi du som forælder ikke kan gengive de dybder, som dit barn har behov for og du farver bearbejdningen ved at deltage og fordi dit barn har behov for at løsrive sig og blive selvstændigt.